INFO

Ovisno o dogovoru tokom konzultacija, tretmani se odvijaju telefonski, WhatsApp, Skype, Viber ili osobnim dolaskom. Uobičajeno trajanje tretmana je jedan sat, ali ovisno o dogovoru moguće su varijacije. Cijena tretmana(definirana po satu), kao i više informacija na upit!